صفحه اصلی >  آرشيو اخبار و تازه ها     جستجو
عنوان :
کليدواژه ها :
تاریخ مخابره : / /
گروه خبري :
تمام موارد اختياري مي باشند.
 
  اخبار صفحه اول
  علمی
  عمومی
رديفعنوانگروهتاریخ
1
راه اندازی کلکسیون کپک و مخمر توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
اخبار صفحه اول
1393/02/31
2
پیشتازی در تحقیقات سلولی و مولکولی شتر دو کوهانه با راه اندازی اولین کلکسیون ردههای سلولی آن در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
اخبار صفحه اول
1392/10/14
3
ثبت اطلاعات بیش از ده هزار نمونه زیستی موجود در کشور در شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
اخبار صفحه اول
1392/09/16
4
برای نخستین بار درخاورمیانه تکنیک تعیین ترکیب بازی DNA راه اندازی شد
عمومی
1391/03/31
5
عضویت ایران در کمیته بین المللی طبقه بندی پروکاریوتها
اخبار صفحه اول
1390/08/11
6
معرفی یک گونه جدید باکتری بومی ایران با نام Bacillus iranensis توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
عمومی
1390/04/18
7
راه اندازی اولین بانک اسانس و عصاره در کشور به همت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
عمومی
1390/04/18
8
دانشمندان گیاه جدیدی را که به تسکین درد کمک می کند، کشف کرده اند
اخبار صفحه اول
1390/03/17
9
سلولهای بنیادین ریه انسان کشف گردید
اخبار صفحه اول
1390/03/09
10
سطح جدیدی از تنوع ژنتیکی در RNA انسان کشف شده است
اخبار صفحه اول
1390/03/04
11
ایجاد اولین رده از سلولهای بنیادی جنینی انسان در برزیل
اخبار صفحه اول
1390/02/14
12
گیاهان کلون شده به صورت بذر
علمی
1389/12/24
13
گلی با بلندترین ژنوم جهان
اخبار صفحه اول
1389/12/01
14
بانک سلولهای بنیادین انسانی اولین هفت رده سلول های بنیادی را فراهم می سازد.
اخبار صفحه اول
1389/11/28
15
از هر پنج گونه گیاهی یکی در خطر انقراض می باشد.
اخبار صفحه اول
1389/11/02
16
سال 2011 سال بین المللی جنگلها
اخبار صفحه اول
1389/09/14
1