اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
خدمت جدید بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به جامعه تحقیقاتی با ارائه صد و ده رده سلولی جدید
بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید و ارائه صدو ده رده سلولی جدید تحقیقاتی،کنترل کیفی شده همراه با شناسنامه شد.

دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، در خصوص تولید رده های سلولی جدید به روابط عمومی مرکز گفت: از اهداف این بانک  کمک به رفع نیازهای جامعه تحقیقاتی کشور، کاهش وابستگی به سایر کشورها وهمچنین حفاظت از ذخایر ژنتیکی  بومی است. بدین منظور تلاش بر این است تا از این طریق مشکل تهیه رده های سلولی مورد نیاز محققان مرتفع شده و تحقیقات در زمینه ژ ‍نتیک انسانی و دام تسهیل گردد. لذا رده های تولید شده در زمینه تحقیقات مربوط به بیماریهایی مانند سرطانها، ژنتیک انسانی،  جانوران بومی در معرض انقراض، رده های سلولی ماهی، پرنده وسلولهای پالپ دندان است.

گفتنی است اطلاعات مربوط به این رده ها در سایت مرکز به نشانی www.ibrc.ir قرار گرفته  است.

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1392/11/29