اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
برای نخستین بار درخاورمیانه تکنیک تعیین ترکیب بازی DNA راه اندازی شد
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند تکنیک تعیین ترکیب بازی دزوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) یا درصد مولی سیتوزین-گوانین ژنوم (G+C) در پروکاریوتها را راه اندازی نمایند.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایرژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز، در خصوص این خبر گفت:
 محتوای سیتوزین-گوانین  یک مارکر استاندارد ژنوتیپی است و در شناسایی پلی فازیک پروکاریوت ها اعم از باکتریها و آرکی ها به عنوان تکنیک ضروری برای توصیف یک تاکسون جدید به شمار می آید. تعیین محتوای سیتوزین – گوانین با استفاده از کروماتوگرافی ستونی مایع با کارایی بالا (HPLC) در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی راه اندازی شده است.
شاهزاده فاضلی خاطر نشان کرد: این روش کلاسیک تعیین ژنوتیپ، در تقسیمات فیلوژنتیک میکروارگانیسم ها نقش عمده ای دارد به طوریکه باکتریهای گرم مثبت با تکیه بر این صفت مهم به دو گروه عمده باکتریهای با درصد G+C بالا یا اکتینوباکتری ها و باکتریهای با درصد  G+C پایین یا فرمی کیوتس ها  تقسیم می شوند. به طور کلی این تکنیک جهت تمایز پروکاریوتها در سطح جنس و گونه کاربرد دارد و راه اندازی این تکنیک به عنوان یک دستاورد مهم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  نقش چشمگیری را در تکمیل چرخه تکنیک های شناسایی میکروارگانیسم ها ایفاء خواهد کرد.
وی افزود: اهمیت راه اندازی این تکنیک در کشور از دیدگاه قطع وابستگی به موسسات و مراکز بین المللی دو چندان می شود زیرا تا قبل از این محققان و دانشمندان سیستماتیک میکربی ایران مجبور بودند با پرداخت حداقل 300 یورو به ازای هر تست نسبت به  انجام این تکنیک در خارج از کشور اقدام نمایند که این امر جدای از خروج مقادیر زیادی ارز، خروج ناخواسته ذخایر ژنتیکی کشور را نیز به همراه داشته است. شایان ذکر است که این تکنیک هم اکنون در کشورهایی چون آمریکا، آلمان، بلژیک، ژاپن، چین، کره جنوبی جزء خدمات اصلی شناسایی ارائه می شود و ارائه آن از  سوی ایران به عنوان اولین کشور در منطقه خاورمیانه نشان از توانمندی بالای محققان کشور و قطع وابستگی ها دارد. 
 

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1391/03/31