اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
دانشمندان راز ژنوم سیب زمینی را کشف نمودند

دانشمندان راز ژنوم سیب زمینی را کشف نمودند.

دانشمندان ژنوم سیب زمینی را توالی یابی نموده اند که این می تواند گامی در بهبود روند پرورش سیب زمینی باشد.

    گروه خبري   :   علمی تاریخ    :   1390/04/22