اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
از هر پنج گونه گیاهی یکی در خطر انقراض می باشد.

از هر پنج گونه گیاهی یکی در خطر انقراض می باشد.

از هر پنج گونه گیاهی یکی در خطر انقراض می باشد و بیش از 10 درصد آنها به زودی مورد تهدید قرار خواهند گرفت مگر اینکه اقدامی در این زمینه انجام شود.

 

 

 

 

    گروه خبري   :   اخبار صفحه اول تاریخ    :   1389/11/02