اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
سال 2011 سال بین المللی جنگلها
سال 2011 سال بین المللی جنگلها
سازمان ملل متحد سال 2011 را سال جنگل ها اعلام کرده است. این پروژه قصد دارد به جامعه جهانی فرصتی دهد تا نشان دهد که چرا درختان بومی مهم هستند و ما می خواهیم که مردم بخشی از آن باشند.
 
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اول تاریخ    :   1389/09/14