اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
سلولهای بنیادین ریه انسان کشف گردید
برای اولین بار، محققان در  بیمارستان  Brigham and Women's سلولهای بنیادین ریه انسان را شناسایی کرده اند که خود قادر به تجدید و شکل دهی و یکپارچه سازی ساختار های چند گانه بیولوژیکی ریه از جمله برونشیتها، عروق ریوی و ... می باشد. این تحقیقات در 12 می 2011 در مجله New England Journal of Medicine. منتشر شده است. 
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اول تاریخ    :   1390/03/09