اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
سطح جدیدی از تنوع ژنتیکی در RNA انسان کشف شده است
سطح جدیدی از تنوع ژنتیکی در RNA انسان کشف شده است.

مقایسه جزئیات DNA و RNA در سلولهای انسانی پرده از کشف عجیبی برداشته است در تعداد قابل توجهی از موارد توالی های DNA و RNA یکسان نیست در حالیکه از مدت ها قبل توالی آنها یکسان فرض شده بود.

 

    گروه خبري   :   اخبار صفحه اول تاریخ    :   1390/03/04