اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
گلی با بلندترین ژنوم جهان
گلی با بلندترین ژنوم جهان
پژوهشگران در
Kew Gardens لندن می گویند که بلندترین ژنوم جهان را کشف کرده اند که متعلق به یک گل معمولی سفید مانند است.

دانشمندان می گویند که Paris japonica دارای کد ژنتیکی می باشد که 50 برابر از انسان و همچنین از رقیب نزدیک خود یعنی ماهی marbled lungfish بلندتر می باشد.

    گروه خبري   :   اخبار صفحه اول تاریخ    :   1389/12/01