اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
بانک سلولهای بنیادین انسانی اولین هفت رده سلول های بنیادی را فراهم می سازد.
بانک سلولهای بنیادین انسانی اولین هفت رده سلول های بنیادی را فراهم می سازد.

اولین هفت رده سلول های بنیادی رشد یافته و ذخیره شده در بانک سلولهای بنیادی انسانی دانشکده Massachusetts  آماده توزیع در سطح بین الملل برای محققین می باشد تا با تحقیقات بر روی آنها، روش های درمانی جدید برای بیماری هایی همچون سرطان، دیابت جوانی، آلزایمر و پارکینسون کشف گردد.

    گروه خبري   :   اخبار صفحه اول تاریخ    :   1389/11/28