پاسخ به پرسشهای متداول
 

شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

گام اول:
ورود به آدرس   
http://www.ibrn.ir
پس از ورود به این آدرس صفحه ذیل مشاهده می گردد:
گام دوم:

پس از باز شدن صفحه اول شبکه جهت جستجو در کاتالوگ ها از قسمت منوی افقی بالای صفحه  وارد جستجو <جستجو در کاتالوگ ها می شویم مطابق شکل ذیل:

گام سوم:
پس از باز شدن صفحه مورد نظر از قسمت Category رده مورد نظر را انتخاب می کنیم.

گام چهارم:
پس از چند لحظه جدول مربوط به نتیجه جستجو مشاهده می شود.

گام پنجم:
در صورتی که بخواهید تنها اطلاعات رده مورد نظر خود را از مراکز عضو این شبکه مشاهده نمایید بایستی از قسمت لیست بازشونده Catalogue, مرکز مورد نظر خود را انتخاب و دکمه Refresh را فشار دهید پس از چند لحظه نتیجه جستجو را مشاهده می نمایید.
گام ششم:
در صورت تمایل جهت مشاهده شناسنامه هر یک از نمونه ها کافیست که بر روی کد مورد نظر کلیک کرده، اطلاعات مربوط به آن نمونه در صفحه ای جداگانه قابل مشاهده می باشد.

راهنمای استفاده از جستجو موجود در جداول داده ها
 
گام اول:
پس از طی مراحل بالا شما می توانید از لیست رده های موجود در جدول، search  جداگانه از میان داده ها داشته باشید که این جستجو به صورت تفکیک شده در هر ستون موجود می باشد که یک نمونه از شرح تصویری آن در ذیل آورده شده است. 
توجه: جهت بازگشت و مشاهده کل لیست از رده مورد نظر بایستی از قسمت search موجود در جدول گزینه No Filter را انتخاب نمایید.