اخبار و تازه ها
 
انتشار کاتالوگ میکروارگانیسمهای مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پایگاه جهانی GCM
با تلاش و همت محققان و جهادگران مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، کاتالوگ میکروارگانیسم های این مرکز در پایگاه جهانی GCM منتشر گردید.
موفقیت بی نظیر مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با کشف 30 گونه و جنس جدید میکروارگانیسم
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در طی فعالیت چهارساله خود موفق شد که 30 گونه و جنس جدید میکروارگانیسم را به دنیا معرفی نماید. این در حالیست که در طی سه دهه ا خیر تنها هشت گونه و جنس جدید از ایران معرفی شده بود.
حفاظت از نژاد بز مرخز ایرانی به عنوان میراث ژنتیکی کشور با ایجاد مجموعه رده سلولی بز مرخز
بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق گردید، مجموعه سلولی حاوی تعداد 58 رده سلولی فیبروبلاستی بز مرخز را تهیه، تولید و نگهداری نماید.
خدمت جدید بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به جامعه تحقیقاتی با ارائه صد و ده رده سلولی جدید
بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید و ارائه صدو ده رده سلولی جدید تحقیقاتی،کنترل کیفی شده همراه با شناسنامه شد.
کشف یک باکتری رشته ای کمیاب با توانمندی بیوتکنولوژیک در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند یک اکتینومایست نادر (باکتری رشته ای) متعلق به خانواده Pseudonocardiaceae را جداسازی، شناسایی و ثبت نمایند.
فراخوان اهدای نمونه های زیستی به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
ثبت اطلاعات بیش از ده هزار نمونه زیستی موجود در کشور در شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
.
مراکز ذخایر زیستی پشتوانه بی بدیل برای امنیت غذایی، امنیت سلامت و امنیت اقتصادی
برای نخستین بار درخاورمیانه تکنیک تعیین ترکیب بازی DNA راه اندازی شد
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند تکنیک تعیین ترکیب بازی دزوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) یا درصد مولی سیتوزین-گوانین ژنوم (G+C) در پروکاریوتها را راه اندازی نمایند.
دانشمندان راز ژنوم سیب زمینی را کشف نمودند