درباره ما
 
معرفی
با توجه به اهمیت مراکز ذخایر بیولوژیک به عنوان پایه و مبنای تحقیقات در علوم زیستی و زیست فناوری و دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور (ارتقاء به مقام اول منطقه در علوم و فناوری)، شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تحت نظارت ستاد توسعه زیست فناوری کشور، توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1389 راه اندازی گردید.
شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مجموعه ای از مراکز ذخایر ژنتیکی و زیستی است که با هدف ایجاد شبکه جامع اطلاعاتی، مدیریت و هماهنگی ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور به منظور کمک به رفع نیازهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران تشکیل شده است.

چشم انداز
دستیابی به شبکه ای از اطلاعات جامع و دقیق از ذخایر ارزشمند ژنتیکی و زیستی کشور جهت ارتقاء دانش بشری، حفظ ثروت ملی و توسعه پایدار از طریق تسهیل دسترسی پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی به داده ها و اطلاعات موجود.

مأموریت
جمع آوری، ساماندهی، پردازش و ارائه اطلاعات و داده های مرتبط با ذخایر بیولوژیک موجود در مراکز ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور.

اهداف
- تهیه بانک اطلاعات از ذخایر ژنتیکی و زیستی موجود کشور (جمع آوری، سازماندهی و پردازش اطلاعات)
- ظرفیت سازی و توسعه ارتباطات مراکز ذخایر ژنتیکی و زیستی داخلی و بین المللی
- دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به ذخایر بیولوژیک موجود در کشور
- ارائه خدمات به مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران
- طراحی و اجرای وب سایت جهت دسترسی به پایگاه داده ها
- مدیریت اطلاعات ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور
- ارایه راه کارها و برنامه های مربوط به استانداردسازی، توسعه و حمایت از مراکز مذکور به منظور هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری و تعیین حوزه های مغفول مانده